Ποιοι είμαστε

Στην Πρέσπα από το 2018 έως και το 2022 εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Poliprespa, ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία όλων των τοπικών φορέων και με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι κάτοικοι της Πρέσπας δημιούργησαν ένα μοντέλο ανάπτυξης προκειμένου να κρατήσουν ζωντανή τη μοναδική περιοχή των Πρεσπών.

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ο Δήμος Πρεσπών, οι αγρότες, τα σχολεία, οι αθλητικοί-πολιτιστικοί σύλλογοι και η κοινωνία των πολιτών συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του πενταετούς προγράμματος ελπίζοντας ότι αυτό θα αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες αυτού του μοντέλου στα πλαίσια των οποίων έγιναν παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Πρεσπιωτών και τη διατήρηση του σπάνιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Η υλοποίηση των πολυάριθμων δράσεων έγινε με τη μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων. Προκειμένου η συνεργασία αυτή να εξασφαλιστεί και μετά το πέρας του προγράμματος,  προβλέφθηκε η δημιουργία ενός πολύ-συμμετοχικού θεσμού, της Τοπικής Ομάδας Δράσης (ΤΟΔ), για τη διατήρηση του κοινού οράματος και την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Η ΤΟΔ είναι ένα όργανο διαλόγου και συμβουλευτικής και το poliprespa.gr είναι ένα εργαλείο συνεργασίας των φορέων, προβολής του έργου τους και της Πρέσπας συνολικότερα και κυρίως είναι ένας ψηφιακός τόπος για την συνεύρεση ανθρώπων από όλον τον κόσμο που ενδιαφέρονται για την Πρέσπα.

Στο πρόγραμμα, στην ΤΟΔ και στο poliprespa.gr συμμετέχουν: ο Δήμος Πρεσπών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Πελεκάνος», τα σχολεία και οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής. Στην δημιουργία δράσεων και περιεχομένου συνεισφέρουν φορείς και ιδρύματα εκτός Πρέσπας, που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση δράσεων κατά τη διάρκεια του Poliprespa, όπως η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας κα.

Δείτε τα τρία βίντεο που δημιουργήθηκαν με το πέρας του προγράμματος για την επικοινωνία του πρωτότυπου αυτού εγχειρήματος:


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ