Συμμετοχή των πολιτών σε αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον

11 φορείς, μεταξύ των οποίων και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, τονίζουν ότι σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένο το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον.
Η χωρίς εμπόδια δημόσια συμμετοχή και η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων είναι νομικά κατοχυρωμένο ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την ΕΕ. Εκτός όμως από επιταγή για κάθε δημοκρατική πολιτεία, η συμμετοχή αποτελεί και αναγκαία προϋπόθεση για κοινωνική νομιμοποίηση και για αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων και συνολικά της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο site του WWF εδώ και επισκεφθείτε την πλατφόρμα Ecodialogues, όπου βλέπετε προτάσεις σχεδίων νόμου και πολιτικής, που αφορούν το κλίμα και τη φύση και μπορείτε να συμβάλλετε στη διαμόρφωσή τους.